Sensitive perioder

Maria Montessori visste det alle foreldre vet: Barn er nysgjerrige, fulle av oppdagelsestrang og ivrige etter å lære nye ting. Dessuten merket hun, som alle verdens foreldre, at det barnet interesser seg for varierer med alder og modenhet.

Sensitive perioder

Maria Montessori visste det alle foreldre vet: Barn er nysgjerrige, fulle av
oppdagelsestrang og ivrige etter å lære nye ting. Dessuten merket hun, som alle
verdens foreldre, at det barnet interesser seg for varierer med alder og modenhet.
Hun observerte også at interesseforandring følger et gitt mønster som er likt
for alle normale barn, fra den aller tidligste vilje til å spise selv, snakke,
gå, osv. - og derfra videre til interessen for lesing, matematikk, verden og
verdensrommet. Hun kalte disse periodene for sensitive perioder, og
poengterte betydningen av å ta vare på disse periodene.

Under slike sensitive perioder hviler det en plikt på de voksne til å iaktta barnet og gi
riktig stimulans på riktig tidspunkt. Det er viktig at den voksne kan forstå
barnets egentlige behov og legge til rette for at barnet får dekket dette.
Montessori sier at de personene som er best egnet til denne oppgaven er
foreldrene.