I Montessori metodikken står materiellet sentralt

Maria Montessori utviklet et rikt utvalg av materiell. Hun stilte strenge krav til utforming og design. Materiellet skulle være estetisk og varig!

Montessorimateriellet - en god hjelp i læringsprosessen

For å hjelpe og stimulere barnet i dets innlæring og trening, utviklet Montessori
ulike materiell for praktiske, sansetrenende og intellektuelle øvelser.
Montessoris idé om innlæring handlet om å gå fra det konkrete til det
abstrakte. Hun stilte også strenge krav til utforming og design. Materiellet
skulle være estetisk og varig! Matematikkmateriellet gir for eksempel barnet en talloppfatning og tydelige begreper om regneoperasjoner. Med vakre gullperler lærer de desimal-systemet helt konkret. Med den orden og logikk som finnes i matematikken – og ettersom svært mange matematiske operasjoner bygger på titalls-systemet, kan barn små barn regne i tusener. Vi tror at bl. a. den kjente “matte-skrekken” langt på vei er unngått med en slik tilnærming.

Det aller meste av montessorimateriellet fyller flere funksjoner. Ofte arbeider
de yngste barna sensorisk med det. Senere bruker de det samme materiellet for
intellektuell forståelse. Mesteparten av materiellet er selvkorrigerende. Barna
får oppleve tilfredsstillelsen som ligger i å selv kunne se at de lykkes med å
løse en oppgave.