/>

Kjenne Gud-opplegget

Et metodisk opplegg, utviklet internasjonalt - og brukt rundt om i verden. Kjenne Gud-opplegget er et prinsipp-basert metodisk opplegg som i legger et godt fundament i barnas liv. På høsten utforsker vi hvem Gud er, hans natur og karakter. Vi ser på ulike sider av skaperverket hver uke. Vi starter med det store bildet - Gud har skapt alt, så ser vi på hvordan Gud har skapt hvert enkelt menneske helt unikt. Derfra ser vi på grunnbehov, den vakre regnbuen, løver, ild og mye mer.

”Kjenne Gud” – Et undervisningsopplegg for barn, basert på bibelsk virkelighetsforståelse

For rundt 30 år siden samlet en gruppe seg på Hawaii. De ønsket å lære
barn og gå på Herrens veier. Gjennom å søke Gud og spørre Han hva som var
viktig at barn i denne alderen skulle lære, opplevde de at Gud gav dem fire
grunnpilarer som de skulle utvikle et barnehageprogram basert på. Utifra disse
pilarene gav Gud dem en rekke prinsipper, som danner rammen rundt hver av de 42
ukentlige enhetene.

Den første av disse grunnpilarerene er: ”Kjenne Gud som skaper” – å få
vite at det er Gud som har skapt, ikke bare hele den verden vi kan se, men som
også har skapt hvert enkelt menneske unikt, er med på å bygge en solid
fundament i barns liv. Denne kunnskapen svarer på det universale spørsmålet som
mennesker til alle tider har spurt seg: ”Hvor kommer jeg fra?” At en kjærlig
Skaper er den som hadde en plan med skape oss, gir oss trygghet. Vi har derfor
lagt stor vekt på å undervise om skaperverket. Hver uke er det et nytt tema,
som er tatt fra ukens bibelhistorie for å hjelpe barna til å få en helhet i
hverdagen.

De første ukene på høsten tar for seg de store linjene, som skapelsen,
og ser så på hvordan Gud har skapt oss alle unike – ingen er akkurat slik som
meg! Vi ser også på forskjellen mellom det som Gud har skapt og det vi som
mennesker lager, f. eks et tre og en trestol. Vi ser også at Gud har skapt alt
vi trenger for å leve. Videre gjennom året ser vi på mange morsomme temaer, som
løver og kameler, fisker og insekter, den vakre regnbuen og tyngdekraften og
mange fler.

”Tenk på din Skaper i ungdommens år...” Fork. 12,1

Den andre pilaren er: ”Kjenne Gud som Far”. Gjennom å bli kjent med Gud
som en Far, som både vet hva som er best for oss, og vil det beste med oss, gir
hvert enkelt barn en sann identitet – Jeg er verdifull, fordi Gud har skapt meg
unik! Vår identitet er ikke noe vi kan streve oss fram til, men noe vi får i
møte med Gud vår Far. Gud elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet. Han
elsker oss til og med når vi gjør noe galt, selv om han blir lei seg. Han
elsker oss ikke pga vårt utseende, eller hva vi får til, men kun pga av den vi
er. Når dette blir en del av barnas fundament, vil de stå mye bedre rusta når
omgivelsene prøver å gi andre svar på spørsmålet om: ”Hva er verdifullt?”

Noe som skiller dette programmet fra endel andre lignende program, er
at vi tar utgangspunkt i prinsipper som vi synes det er bra at barna lærer
innholdet og meningen av. Vi starter året med en feiring: ”Jeg er glad du er
her, og Gud vår Far er glad du er her!” I løpet av høsten ser vi på ulike sider
av hvem Gud vår Far er – at han elsker oss alle like mye, Han er overalt
samtidig og vet alt, Han er mektig, Han er den eneste som er verdig vår
lovprisning. Vi ser på sannheten at Han aldri ber oss om å gjøre noe som er for
vanskelig for oss, at Han forstår følelsene våre – fordi han også har følelser,
osv.

”Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde.” 1. Mos. 1, 27

”Kjenne Jesus, Gud med oss”, gir oss svar på spørsmålet: ”Hvor går
jeg?/ Hva skal jeg gjøre?”. Denne tredje pilaren hjelper barn til å, på sin
måte, finne meningen med livet. Guds ultimate plan er jo at vi alle skal bli
kjent med Han, noe vi kan bli gjennom Jesus, vår Frelser. Barn trenger gode
modeller de kan følge. Jesus er en god modell. Gjennom å se på Jesu liv kan
barn også identifisere seg med han. Han vokste akkurat slik som de gjør, hadde
en far og en mor og opplevde livet slik de også gjør det. Forholdet Jesus hadde
til sin himmelske Far, hans avhengighet til Faderen, og hans kjærlighet og
lydighet til han, gir barna et fantastisk forbilde. Hvordan Jesus tjente
menneskene rundt han, viser oss også hvordan vi skal bruke våre liv.

”Og Barnet vokste og ble sterk i ånden, fylt av visdom, og Guds nåde var over Ham.” Luk. 2, 40

Den siste av disse fire pilarene er ”Kjenne Skriften/Guds ord”. Det er
her vi finner svaret på spørsmålet ”Hva er sant, hva er rett og hva er galt –
og hvordan kan jeg vite det?” Det er i det Ordet vår kjærlige Gud og Far har
gitt oss, at vi kan vite hva som er rett og galt. Det forteller han oss i sitt
ord. Det er derfor viktig at barn lærer seg Guds oss, og at de vet at Ordet
kommer fra Gud, som er til å stole på. Hver uke er det derfor et minneord som
barna lærer seg, som er knyttet opp mot ukens prinsipp. Disse minneordene er
ofte satt til toner, slik at barna kan lære dem som en sang.

”Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet,” 2. Tim. 3, 16