/>

Som små svamper

Et lite barn tilegner seg kunnskap på en enestående måte. Tenk bare på
alt barnet skal lære i løpet av sine første leveår. Som voksen ville vi trenge
langt mer tid på å tilegne oss like mye kunnskap som vi gjorde som små barn. I løpet
av førskolealderen arbeider hjernen vår som en "svamp som trekker til seg
kunnskap" - vi absorberer. I denne perioden er det nærmest ubegrenset hva
et barn kan tilegne seg.