/>

Det tilrettelagte miljøet

Det tilrettelagte
miljø

Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljø. Dette begrepet omfatter ikke bare omgivelsene som barnet arbeider i, men også det undervisningsmateriell de bruker, pedagogen og andre voksenpersoner i miljøet, og de andre barna. En fullstendig forståelse av betydningen av det tilrettelagte miljø er viktig for å kunne utvikle en god montessori-barnehage.