/>

Her får små kropper god bevegelse

Med tilgang til egen gymsal, er det gode muligheter for bevegelse og lek!

Gymsalen ligger like i nærheten! Og hit går turen stadig vekk. Vi er godt utstyrt, og turene hit er høydepunkt for mange. Her får de bruke kroppene sine, øve seg på balanse, kaste ball, hinderløype mm.

Vi tror barn nyter svært godt av å ha denne muligheten.

Gymsalen er også spesielt god å ha når gradestokken holder svært lave temepraturer over tid. Da blir turene ekstra mange til innelek og morro.

Rammeplan for barnehager sier endel om Kropp, bevegelse og helse. Det er viktig for oss at barn får bruke kroppene de har fått, og at disse får gode forhold for utvikling og kroppsbeherskelse.