/>

Jeg kan!

“Jeg kan!” – om å bygge suksess-historier i barnas liv....

Sentralt i Maria Montessoris tanke var ønske om at barn skulle oppleve gleden av å
mestre. Derfor er det i montessori-pedagogikken lagt til rette for allsidige og
varierte oppgaver som barn selv kan mestre. Voksenrollen går i stor grad ut på
å ha god forståelse for hvert barns utvikling, slik at de kan veilede barna til
materiell og oppgaver i henhold til det enkelte barns utvikling. På den måten
kan barna gang på gang få bekreftelsen at de kan! Dette er viktig for at barn skal utvikle selvstendighet og en god selvfølelse – og tro på at de kan bidra i denne verden! Jeg kan, og det er bruk for meg i denne verden.