/>

Aldersblandede grupper

Det finnes store forskjeller på barn når det gjelder den fysiske,
intellektuelle og sosiale utvikling, også innenfor samme aldersgruppe. Derfor
har montessori-barnehagen
aldersblandede grupper. Da blir det lettere for alle å finne noen på samme
modningsnivå som en selv. De yngste barna kan få veiledning av de eldste, og
alle får mulighet til å veilede noen og dermed være en ressurs i sin
arbeidsgruppe.