Barn i andre land - tema for februar 2013

Denne måneden er hovedfokuset vårt barn fra andre land. Da er det naturlig å prate både om det fysiske geografien, land og verdensdeler. Men vi graver oss også ned i enkelt-steder og enkeltland, og ser på den mer kulturelle og sosiale delen av geografien....

Vi hadde allerede i forrige måned en smakebit av dette, da vi hadde ørkenfest. Da ble det litt av hvert å smake på.

I vår geografi-formidling starter vi, i trå med Montessori-pedagogikken, med den store sammenhengen - hele jordkloden - hva den består av; vann, jord/land, luft. Videre ser vi på verdensdelene, før vi går på enkeltland. I geografihyllene våre finner barn flagg de kan fargelegge. De kan da hente seg et flagg fra flagg-standen som står på hylla, slik at de får rett farge på rett sted. Her finner de også permer med bilder fra de ukike verdensdelene; dyr, mennesker, steder. Vi har og ordnet til ekser fra ulike land, med typiske ting fra disse landene. Egypt-eska er spesielt populær, for der er det så mange forskjellige og artige ting.

På kalenderen vår denne måneden har vi små personer fra ulike deler av verden, som har datoer på seg, og i bokhylla har vi mange flotte bøker.

Historien om at Jesus velsigner barna, setter en fin ramme rundt dette med at han ikke hadde noen favoritter, og at vi og skal verdsette hvert enkelt menneske, samme hva slags hudfarge, eller hvor i  verden de kommer fra.